Δημοσίευση Ισολογισμών

-Νέα Δυναμική Ιστοσελίδα με τα στοιχεία της επιχείρησής σας.
Καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου υπ΄αριθ. 4072 ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012 άρθρο 232 περί του περιορισμού υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων.
Άμεση εξυπηρέτηση. Ολοκλήρωση διαδικασίας μέσα σε 24 ώρες.
Εύκολη διαδικασία. Το μόνο που κάνετε είναι να μας αποστείλετε τον ισολογισμό και τα στοιχεία της επιχείρησής σας.
Δεν έχει άλλες χρεώσεις. Τελικές τιμές με Φ.Π.Α.
50 Ευρώ κάθε έτος έτος.
– Σας στέλνουμε τα printscreen για ανάρτηση στο ΓΕΜΗ.

Δείτε τα πρότυπα πακέτα υπηρεσιών Δημοσίευσης Ισολογισμού

Ηλεκτρονική δημοσίευση ισολογισμού αυθημερόν

ΑΕ-ΕΠΕ BASIC

50

/έτος

ΑΕ-ΕΠΕ PLUS

100

/έτος

Ιστοσελίδα Προβολής

430

/το πρώτο έτος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

    e-GEMI